CO Travel Luxe Cruises Lid ANVR, SGR en Calamiteiten fonds

LID ANVR, SGR EN CALAMITEITEN FONDS

C&O Travel is lid van ANVR, SGR en Calamiteitenfonds. Dit zijn de belangrijkste kwaliteitslabels in de Nederlandse reiswereld.

Verhaalrechten bij cruise pakketreizen

Indien u alle onderdelen van uw cruisevakantie bij een ANVR reisorganisatie boekt, geniet u de voordelen welke de brancheorganisaties ANVR, SGR en Calamiteitenfonds u bieden

  • Volledige restitutie van de complete pakketreis bij gecancelde vliegreis
  • Volledige restitutie pakketreis bij negatief reisadvies
  • Volledige restitutie bij financieel onvermogen reisorganisatie C&O Travel

SGR - Stichting Garantiefonds Reisgelden

Ons bedrijf is aangesloten bij SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Met uitzondering van lijnvluchten die geen onderdeel uitmaken van een pakketreis.
De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen.
Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.
Kijk voor meer informatie op www.sgr.nl  

ANVR - Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen

Voor alle reizen op deze website gelden de ANVR-Reisvoorwaarden, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. De ANVR hanteert strenge normen voor de kwaliteit van reizen en voor de informatie daarover. Op de website van het ANVR, www.anvr.nl, kunt u onder "onderwerpen - overzicht" de ANVR-brochure downloaden. Naast de Reisvoorwaarden vindt u in deze brochure ook de ANVR-Boekingsvoorwaarden, de voorwaarden van de Stichting Garantiefonds Reisgelden, de voorwaarden van het Calamiteitenfonds en andere nuttige informatie.

Stichting Calamiteitenfonds Reizen

Ons bedrijf is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.
Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Bezig met voor U te zoeken

Bezig met voor U te zoeken